خریدوفروش پلاتین پالادیوم

خریدوفروش پلاتین پالادیوم

خریدوفروش پلاتین پالادیوم

چگونگی کشیدن مفتول و شروع ساخت زنجیر

اگرچه می توانید سیم و لوله را در اندازه و اشکال مختلف خریداری نمایید، اما این امکان وجود دارد که به کمک صفحه رسم از موادی که در دسترس دارید استفاده نمایید و طرح را به دلخواه خود تعیین کنید.

 

رسم یا گرته برداری Drawing Down
اگرچه می توانید سیم و لوله را در اندازه و اشکال مختلف خریداری نمایید، اما این امکان وجود دارد که به کمک صفحه رسم از موادی که در دسترس دارید استفاده نمایید و طرح را به دلخواه خود تعیین کنید. اکثر کلاس های جواهر سازی میز رسم دارند که به آنها امکان کار با مواد سخت یا ضخیم تر را می دهد. اما برای کسی که بودجه کمتری دارد استفاده از صفحه رسم که با گیره بر روی میز محکم قرار گرفته است به همراه انبردست های رسم یا موازی دندانه دار امکان پذیر است. در واقع توان جواهرساز بیش از هر موضوع دیگر در ساخت نقش مهمی ایفا می کند. می توان با دست سیم یا لوله را به ضخامت   رسم نمود (یا پایین کشانید) سرد و گرم سازی سیم با هر 2 یا 3 بار کشش اقدام موثری تلقی می شود (تکنیک 7). زیرا کار  بر روی آن راحتتر صورت می گیرد در صورتی که سیم شروع به تکه تکه شدن(Hake) کند باید تکه جددی را مورد امتحان قرار دهید.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
کشانیدن سیم Drawing Down Wire
1)    سیمی را به اندازه 1 یارد (متر) ببرید. سعی کنید طول آن بیش از این میزان نباشد. یک قسمت آن را روی بخش انتهایی دیگر حدود   سوهان کاری کنید (تکنیک 4). آن را سرد و گرم سازید در صورتی که ظریف بنظر می رسد آن را در غاز پیچ دهید(تکنیک 7)سپس سرد نموده و در آب و نمک نهاده و آبکشی کنیدخریدوفروش پلاتین پالادیوم
2)     تا خشک شود (تکنیک 7-10).
از صفحه رسمی استفاده کنید که با اندازه و شکل سوراخ مطابقت دارد. بهترین نمونه های آن برای شما مدل مدوریا مربع شکل است.
3)    صفحه رسم را با گیره محکم به میز متصل سازید تا سوراخ های پهن تر در قسمت پشت قرار گیرند. کار خود را با سوراخی شروع کنید که تا حدودی برای عبور آسان سیم کوچک بنظر می رسد. سوراخ را با مایع و روغن نرم سازید. نخ را از میان سوراخ واقع در پشت صفحه عبور دهید بطوریکه بتوان آن را با انبردست گرفت.
4)    کل Taper  را با انبردست بگیرید. سیم را به آرامی وارد سوراخ سازید. اینکار را درباره منافذ کوچک تر انجام دهید تا سیم به اندازه دلخواه برسد. هر بار که tap گرفته می شود سوهان کاری را مجدداً به انجام برسانید.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
لوله رسم Drawing Down
1)    در آغاز   از میله یا سیم را به قسمت انتهایی لوله لحیم کنید (تکنیک 11). عرض آن باید مطابقت با عرض لوله داشته باشد البته هر دو لازم نیست که از یکنوع فلز باشند بر روی درز از لحیم بیشتری استفاده کنید.
2)    به کمک سوهان در امتداد بخش در امتداد بخش انتهای و درز لحیم کاری شده را سوهان کاری کنید تا بین لوله و میله سطحی صاف ایجاد گردد. (تکنیک 4). این کار را به هنگام کشیدن سیم ادامه دهید و سرد و گرم سازی لوله را نیز به طور منظم به انجام برسانید، هنگامی که به ضخامت موردنظر دست یافته اید قسمت T را اره کنید.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
پیچیدن سیم Twisting wire
پیچیدن سیم در اشکال مختلف امکان پذیر است و در ساخت جواهر کاربرد فراوان دارد. هنگامی که چندین سیم را بدور یکدیگر می پیچید، کاربرد فلزاتی که قابلیت چکش خواری بیشتری دارند توصیه می شود، ضمن آنکه عمل سرد و گرم سازی قبل و در طی مراحل ساخت نیز تأثیر گذار خواهد بود (تکنیک 7). در صورتی که عمل گرد و سرد سازی به طور یکنواخت انجام نشود، عمل پیچیدن سیم نیز به طور یکنواخت انجام نخواهد شد از طول سیم با عمل پیچیدن کاسته می شود لذا قطعه سیم شما باید 30 الی 50% اضافه تر از حد تعیین شده در نظر گرفته شود.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
1)    در آغاز سعی کنید سیم ظریف خود را دوبار پیچ دهید. قطعه سیم خود را سرد و گرم سازید (تکنیک 7)، آن را تا نمیه تازده و قسمت های انتهایی و بریده شده را به گیره متصل سازید. یک قطعه فلز یا چوب را وارد حلقه نموده و از آن به عنوان دسته برای پیچیدن سیم در یک مسیر به هنگام کشیدن سیم استفاده کنید. در صورت سخت شدن سیم دوباره آن را سرد و گرم سازید.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
2)    شیوه دیگر کاربرد مته دستی برای انجام کاری دشوار است. سیم را سرد و گرم نموده و به دو قسمت تقسیم کنید. یک قسمت را در میان دندانه های گیره قرار داه و قسمت دیگر را وارد دهانه مته دستی سازید. سپس دسته دریل مته را به آرامی بچرخانید تا پیچ همواری یابید. دوباره آن را سرد و گرم سازید تا کارتان راحتتر انجام گیرد.
3)    در صورتی کار با طرح سیم یا چند قطعه ای که در دسترس دارید دشوار بنظر می رسد از انبردست دندانه دار برای نگه داشتن قسمت های انتهایی استفاده کنید.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
ساخت حلقه های جامپ Making Jamp Rings
حلقه های مدور سیمی به منظور انعطاف پذیر نمودن اجزاء تشکیل دهنده و همچنین متصل ساختن قطعات جواهر به یکدیگر کاربرد می یابد که حلقه های جامپ نامیده می شوند. از این حلقه ها به شیوه های مختلف استفاده می شود به ویژه آنکه به سهولت ساخته می شوند. خرید آنها نیز امکان پذیر است. اما اگر خودتان آنها را بسازید علاوه بر آنکه ارزان تر تمام می شوند، طرح موردنظرتان نیز در دسترس شما قرار خواهد داشت. در صورتی که به تنهایی کاربرد یابند به عنوان یک رشته زنجیر پایه اساس اکثر زنجیرها را شکل خواهند داد.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
در ساخته حلقه های جامپ سیم با هر گونه ضخامت و یا به هر شکل کاربرد می یابد به شرط آنکه قابل انعطاف بوده و بتوانید آن را محکم دور ماندرل های مختلف استفاده کنید.
ساختن حلقه های جامپ به میزان فراوان و ذخیره کردن آنها بر طبقه بندی شان بر حسب اندازه اقدام مناسبی بنظر می رسد.
در اینجا ساخت حلقه متوسط مورد نظر است، شما می توانید اندازه آن را تغییر دهید. داشتن میخ های کهنه، نوک شکسته مته، میخ های چوبی نیز جهت پیچیدن حلقه های متنوع لازم بنظر می رسد. در صورتی که در ترکیب بافت از هیچ اقلامی استفاده نشود در آوردن حلقه ها غیر ممکن بنظر می رسد
1)    از سیمی به اندازه   استفاده کنید. سیم نباید سرد و گرم شود مگر آنکه براحتی پیچیده شود. سیم هایی که عمل سرد و گرم سازی درباره شان انجام نمی شود سبب می شوند که حلقه به راحتی باز نشود. از مته یا میخ قدیمی به عنوان ماندرل استفاده کنید. نوک آنها باید حدود   عرض داشته باشد. انتهای سیم روبروی ماندرل در گیره قرار دهید. سیم را محکم دور آن بپیچید.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
2)    انتهای سیم را با قیچی ببرید (تکنیک 2) و با حرکت سیم به سمت عقب ماندرل، حلقه های حاصل از آن را خارج سازید.
3)    روش دیگر کاربرد مته دستی است. مته دستی را به صورت افقی در گیره قرار دهید. سپس ماندرل را محکم ساخته و انتهای سیم را زیر قطعه متصل به گیره بگذارید. دسته مته را چندبار بچرخانید تا ازمحکم بودن آن مطمئن شوید. انتهای سیم را به صورت زاویه قائمه به ماندرل محکم متصل سازید و دسته را ثابت بچرخانید. انگشتتان رانزدیک حلقه های سیم نگاه دارید تا بتوانید سیم را وارد سازید.
4)    برای بریدن حلقه های یک تیغه 0/2 را به اره متصل سازید (تکنیک 2). حلقه ها را محکم در مقابل میخ نگاه دارید می توانید از بالا به پایین حلقه اره کنید یا از پایین به بالا این عمل را انجام دهید.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
5)    شما می توانید هربار چند حلقه را با نوک انگشتان خود محکم بگیرید. این عمل به سرعت و مهارت زیاد نیاز دارد.
6)    به هنگام برش حلقه ها از پایین به بالا، اجازه دهید که حلقه ها به پایین تیغه بلغزند. سپس آنها را پس از اتمام کار با اره و باز کردن یکی از مهره ها بیرون آورید.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
باز و بسته کردن حلقه های جامپ
همواره این کار را از سمت پهلو انجام دهید، تا بر طرح شما صدمه ای وارد نیاید. یک حلقه جامپ گشوده تقریباً شکل S را دارد. حلقه را محکم با انبردست بگیرید، شکاف آن را باز نگه دارید تا نخ وارد آن بشود (انبردست را رها نکنید). ادامه این مرحله به سهولت میسر است. حلقه های جامپ را با راندن قسمت جانبی( تصویر سمت راست بالا) آنها بسمت حلقه دیگر ببندید. دو لبه را با کشاندن یک سمت به سمت قسمت دیگر منطبق بر هم سازید تا درز کاملاً بسته گردد. همواره قبل از لحیم کاری این عمل را انجام تا بر طرح شما خدشه ای وارد نیاید (سمت راست، پایین).خریدوفروش پلاتین پالادیوم
طرح محل اتصال با زاویه 90 درجه Mitering
با ایجاد زاویه 90 درجه می توان میله، ورقه را به حالتی خم نمود که زاویه تند و کشیده ای تحت تاثیر خمیدگی بوجود آید. فلز را نمی توان بدون رفع مواد اضافی از قسمت داخلی محل خمیدگی توسط سوهان زوایه دار نمود. ایجاد زوایای دقیق از طریق این تکنیک امکان پذیر است اما این امر به سوهان کاری دقیق نیاز دارد. در هر حال پس از آنکه مهارت کافی در این زمینه به دست آوردید انجام اینگونه طرح ها موجبات رضایت خاطر شما را فراهم خواهد ساخت. زوایای 90 درجه باید به منظور پیشگیری از باز شدن لحیم کاری شوند.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
1)    محل خمیدگی را به دقت علامت گذاری نمایید. از پرگار برای انجام این کار استفاده کنید به ویژه زمانی که فضای میان یک قطعه باید به طور منظم درجه بندی گردد. (تکنیک 1).
2)    به کمک اسکوئر و قلم امتداد میله راعلامت گذاری کنید تا خط مشخص شده در جهت زوایای قائمه در امتداد لبه طویل تر فلز قرار گیرد (تکنیک 1).
3)    خط علامت گذاری شده با تیغه اره را برای ایجاد یک شیار عمیق مالش دهید (تکنیک 2). انگشت خود را روی تیغه نگه دارید تا از روی خط منحرف نشود.
4)    حال زوایای 90 درجه miters را سوهان کاری کنید (تکنیک 4). در آغاز از 3 سوهان اسکوئر برای باز کردن شیار به میزان اندک استفاده کنید. با دقت این عمل را انجام دهید. لبه بالا را صاف زیر انگشت سبابه نگه دارید. سرعت ضربات سوهان شما نباید زیاد باشد. در واقع باید قلمرو سوهان کاری مشخص بوده و به آرامی این امر انجام گیرد. هدف ما ایجاد شیار V شکل با زاویه ای همانند است.
5)    حال از سوهان اسکوئر استفاده کنید و زاویه اسکوئر را در امتداد قسمت عمیق شیار با ضربات کنترل شده سوهان بوجود آورید. فلز را بچرخانید تا یک قسمت قطعه کار شما بیش از قسمت دیگر سوهان کاری نشود.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
6)    به سوهان کاری تا حدی ادامه دهید که شیار   نوار فلز را در بر گیرد و خطی در قسمت پشت فلز مشاهده گردد. در اینجا قسمت شیار دار بسیار شکننده می باشد.
7)    شیار سوهان کاری شده را گرم وسرد سازید (تکنیک 7). سپس یک سمت را با انبردست موازی ثابت نگه دارید و به آرامی سمت دیگر را با انگشت خود به صورت اهرم در آورید. از اسکوئر برای بررسی قائمه بودن زاویه استفاده کنید.
8)    درز از طریق لحیم پس از اطمینان از صحیح بودن زاویه بسته شود (تکنیک 11). ممکن است برای بوجود آوردن زاویه قائمه دقیق، فلز بیشتری را سوهان کاری کنید.خریدوفروش پلاتین پالادیوم
کاربرد ورقه فلز و ایجاد زاویه 90 درجه Mitering Sheet Metal
1)    همان مراحل کار در مورد میله در اینجا موردتوجه قرار می گیرد البته کنترل بیشتری باید صورت گیرد. شیار را علامت گذاری نموده و سوهان بکشید (  فلز) تا خط کمرنگی در قسمت پشت ورقه مشاهده شود.
2)    قلمرو حاوی شیار را گرم و سرد سازید (تکنیک 7). ورقه راتوسط انبردست نگه داشته و به آرامی فلز را تا بزنید تا زاویه 90 درجه ایجاد شود. زاویه را با اسکوئر یا چسب یا قرار دادن پالیون در امتداد شکاف (تکنیک 11) قبل لحیم کاری مورد بررسی قرار دهید.
Rate this post

مقالات بیشتر

اشتراک گذاری:

مشخصات فنی کروزه پلاتینی
کروزه پلاتین

مشخصات فنی کروزه پلاتینی

مشخصات فنی کروزه پلاتینی   معرفی اجمالی بوته (کروزه) پلاتینی بوته پلاتین(کروزه پلاتین) با استحکام کافی ساخته شده اند تا در برابر دماهای بسیار بالای آزمایش های خاص مقاومت کافی را داشته باشند. پلاتین دارای

بیشتر بخوانید »
انواع کروزه پلاتینی
پلاتین

انواع کروزه پلاتینی

کروزه پلاتینی چیست؟ پلاتین ، که به طور گسترده ای بعنوان کاتالیزور همگن و ناهمگن به کار میرود ، فلزی است بسیار گرانقیمت . پلاتین مانند طلا برای ساختن جواهرات قیمتی استفاده میشود ، اما

بیشتر بخوانید »
آشنایی با گرانترین فلزات در دنیا
اخبار

آشنایی با گرانترین فلزات در دنیا

اگر فکر می‌کنید طلا و نقره که ما به آنها فلزات بهادار می‌گوییم، گران‌ترین فلزات جهان هستند، اشتباه می‌کنید. بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌پرسند گران‌ترین فلز جهان کدام است؟ تهیه فهرستی از گران‌ترین فلزات دنیا دشوار

بیشتر بخوانید »

Send Us A Message

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه