کاربران گرامی توجه نمایید که پلاتین پزشکی و پلاتین عراقی کاملا بی ارزش می باشد لطفا درمورد پلاتین پزشکی و عراقی تماس نگیرید!!  

کاربران گرامی لطفا توجه نمایید که پلاتین پزشکی و پلاتین عراقی کاملا بی ارزش می باشد لطفا درمورد پلاتین پزشکی و عراقی تماس نگیرید!!

نیترات

عنوان را به انگلیسی وارد کنید
موضوع این نوشته را وارد کنید
مرکز خرید و فروش فلزات گرانبها

نیترات

استفاده از اوره در خنثی کردن اسید نیتریک و تیزاب

اوره یا کارباماید جامدی بی رنگ و بسیار محلول در آب و غیر سمی است. این ترکیب شیمیایی به صورت محلول در آب بوده و در اسید و قلیا نامحلول است. در بازیابی طلا و فلزات گرانبها، از اوره برای خنثی کردن اسید نیتریک و تیزاب سلطانی استفاده می شود. نیترات

البته باید توجه داشت که استفاده از اوره در فرآیند بازیابی فلزات گرنبها، علی رغم نکات مثبتی که دارد، باعث ایجاد مشکلات زیادی نیز می شود و حتی با تولید ترکیبات خطرناک، خطرات جدی را متوجه ما می کند. از این رو استفاده از آن جهت خنثی سازی محلول تیزابی، توصیه نمی شود.نیترات

 

 

خنثی کردن اسید نیتریک و تیزاب با اوره چگونه انجام می پذیرد

خنثی کردن اسید نیتریک و تیزاب سلطانی با اوره، چندان پیچیده نیست. برای این کار کافی است که اوره کم کم به محلول اضافه شود تا کل اسید نیتریک باقی مانده در محلول مصرف شود و دیگر واکنشی تولید نشود. در فیلم زیر نحوه خنثی سازی اسید نیتریک موجود در محلول تیزابی و با استفاده از روش اوره نشان داده شده است.نیترات

روش ها و مواد خنثی کننده جایگزین

همان طور که اشاره شد اوره انتخاب مناسبی برای خنثی سازی اسید نیتریک و تیزاب نیست. به همین دلیل و به خصوص به خاطر خطراتی که استفاده از اوره دارد، توصیه می شود که به جای اوره از روش های دیگر مثل اسید سولفامیک استفاده کنید.

فرآیند خنثی کردن با اسید سولفامیک درست مثل روش اوره است. درواقع اسید سولفامیک باید همچون اوره تا وقتی که همه اسید نیتریک از بین برود، به محلول اضافه شود. روش تبخیر نیز روشی است که با تبخیر کردن محلول، اسید نیتریک باقی مانده در محلول از بین می برد. البته جدای از این روش ها، بهترین و عقلانی ترین روش این است که در فرآیند اسیدکاری یا تیزابکاری، بیش از حد از اسید نیتریک استفاده نشود تا کلا نیازی به خنثی سازی محلول نباشد.نیترات

zinoweb
29 آبان 1400