کروزه پلاتینی

کروزه پلاتینی

کروزه یا بوته پلاتینی 30 میلی جهت دماهای 1400 درجه

کروزه پلاتینی (بوته ازجنس پلاتین)

بوته پلاتینی برای ذوب قلیایی توسط مخلوط کربنات سدیم و یک ماده اکسید کننده استفاده می‌شود. بدین ترتیب که مقداری از نمونه مورد نظر را درون بوته ریخته و مقدار مشخصی کربنات سدیم جامد و ماده اکسید کننده جامدی نظیر نیترات پتاسیم به آن اضافه می‌شود. این مخلوط را بعد از یکنواخت کردن درونکوره الکتریکی در دمای حدود 1000 درجه سانتیگراد به مدت 45 دقیقه قرار داده و بعد از این مدت بوته و محتویات آن درون بشری که محتوی آب مقطر است غوطه‌ور می‌شود. در نتیجه این عمل ماده در آب حل شده و برای مراحل بعدی آزمایش آماده می‌شود.

عیار کروزه پلاتینی ارایه شده توسط شرکت دپانیذ آزما 999/9دهم میباشد.کروزه پلاتینی

می توان از Platinum Labware برای
الف) ذوب شدن
کربنات سدیم
نیترات سدیم یا نیتریت
سدیم بورات یا سدیم متافسفات
بی فلوریدهای قلیایی
کلریدهای قلیایی یا قلیایی خاکی
بی سولفات های قلیایی یا پیروسولفات ها
کاهش وزن پلاتین در نقاط 1 و 4 تنها کمتر از 1 میلی گرم است. ذوب مخلوط نیترات و نیتریت در نقطه 2 باعث کاهش جدی وزن پلاتین می شود، اما در شرایط آزمایشگاهی معمولی این کاهش بیش از 1-2 میلی گرم انتظار نمی رود. متافسفات سدیم فقط در دماهای بسیار بالا و تنها در شرایط کاهشی به فلز آسیب می رساند. بیش از 1000 درجه سانتیگراد کلریدهای قلیایی و کلریدهای قلیایی خاکی به فلز آسیب می رساند، زیرا کلر آزاد شده از نمک های ذوب شده است. بیش از 700 درجه سانتی گراد بی سولفات قلیایی اندکی به پلاتین آسیب می زند. با افزودن سولفات آمونیوم آسیب کاهش می یابد.

ب) تبخیر (بخار دادن)
اسید سولفوریک با یا بدون اسید فلوئور
اسید فلوئور
اسید کلریدریک، اسید سالپتر در حضور هالوژن ها به ویژه کلریدها، اما نگه داشتن اسید کلریدریک یا هالوژن اسید سالپتر یا سایر مواد اکسید کننده در کنار هم ممنوع است، زیرا هالوژن آزاد کننده به پلاتین آسیب می رساند.
هیدروکسیدها و کربناتهای قلیایی، اما از آلودگی با ترکیبات سیلیکونی آنها باید اجتناب شود
محلول های پراکسید سدیم
خطر واکنش با پلاتین در نقطه 4 و 5 بسیار زیاد است.کروزه پلاتینی

ج) سوزاندن (پخت)
سولفات باریم
کربنات های قلیایی خاکی، اگزالات ها و غیره
سولفات هایی که به راحتی قابل احیا نیستند
اکسیدهایی که به راحتی قابل احیا نیستند، مانند AL2O3، BaO، SrO، TiO2، ZrO2، ThO2، MoO3، WO3، TA2O5، Mn3O4 و در غیاب مواد کربنی: ZnO، Co3O4، NiO، CdO
به عنوان تعیین کمیت خاکستر مواد آلی، مانند کک، زغال سنگ یا گیاهان.
برای جلوگیری از آلیاژ شدن پلاتین با گوگرد، فسفر، آهن و غیره، مواد کربنی باید تا حد امکان در دمای پایین با افزودن هوای زیاد سوزانده شوند. این آلاینده ها به دلیل کاهش سولفات ها، فسفات ها و ترکیبات آهن در ماده وجود دارند.
برای تعیین مواد تبخیر شونده مواد قابل احتراق. در اینجا مهم، برای جلوگیری از تلفات زغال سنگ، حفظ یک جو غیر اکسید کننده است. اگر ماده احتراق سرشار از گوگرد و ترکیبات باشد، خطر آسیب رساندن به پلاتین بسیار زیاد است.
د) روش های الکترولیتی
پلاتین به عنوان آند در بیشتر الکترولیت ها بجز در محلول های هالوژنوئیدی اسیدی شدید استفاده می شود.
به عنوان کاتد، می توان از آن برای جداسازی فلزات اسید، قلیایی یا محلول آمونیاک استفاده کرد. برای جداسازی روی، گالیوم و بیسموت، پلاتین قبلاً باید در یک فرآیند گالوانیکی با مس پوشانده شود تا از آلیاژ شدن آن با فلزات رسوب‌دهنده از محلول جلوگیری شود.
ه.) پلاتین را می توان گرم کرد (اشتعال) بدون خطر آسیب دیدگی
با هوا، در نیتروژن، در اکسیژن تا نقطه ذوب پلاتین.کروزه پلاتینی
در اکسیدهای نیتروژن
در برم و در گاز یدیم
در هیدروژن
بازپخت در دی اکسید کربن توصیه نمی شود، زیرا CO2 به راحتی ترمز می کند و کربن باقی مانده به راحتی به پلاتین حمله می کند.
کروزه پلاتین - مرکز خرید و فروش پلاتین و پالادیوم1


تحت شرایط زیر Platinum Labware آسیب می بیند
الف) در صورت گرم شدن در اتمسفرهای حاوی گازهای زیر
در آمونیاک. ناحیه آن تیره، مات می شود و در مدت کوتاهی ظاهری متخلخل و کریستالی پیدا می کند.
در سولفید هیدروژن، ناحیه پلاتین با سولفید پلاتین پوشیده می شود.
در کلر که در آن پلاتین به دلیل تشکیل و تجزیه پیوسته کلرید پلاتین به یک ماده کریستالی تبدیل می شود.
در حال تبخیر، به ویژه کلریدهای تفکیک کننده.
به ویژه در گازها و بخارهای کربنی که پلاتین را جدا می کند، احتمالاً به دلیل تشکیل کاربید پلاتین شکننده.
هرگز ظروف آزمایشگاهی پلاتینیوم را در ناحیه کاهشی شعله گاز حرارت ندهید.
ب) در صورت حرارت دادن در مایعات زیر
Aqua regia یا سیستم های ایجاد کننده aqua regia (به عنوان مثال: کلرید + ccHNO3، نیترات + ccHCL).
ج) در صورت حرارت دادن با اجسام مذاب یا گازی زیر
گوگرد، سلنیوم و تلور. تأثیر بخارهای گوگرد بسیار آهسته است و تأثیر جدی آن تنها پس از مدت زمان طولانی گرم شدن قابل مشاهده است. سلنیوم و تلور به راحتی با پلاتین آلیاژ می شوند.
فسفر، آرسنیک، آنتیمون. آلیاژ از قبل با حرارت قرمز شروع می شود.کروزه پلاتینی
منیزیم پیروفسفات بیش از 900 درجه سانتیگراد.
سیلیکون و بوراکس در دمای بالا.
سرب مذاب، روی، قلع، بیسموت، نقره، طلا و مس یا آلیاژها و نمک های تجزیه کننده آنها که با احیای این فلزات پیش می رود.
اکسیدهای قلیایی مذاب و پراکسیدها بسیار مضر هستند. هیدروکسیدهای قلیایی در حضور هوا
در حضور نیترات های مذاب، هیدروکسیدهای قلیایی یا کربنات ها. تأثیر بر پلاتین بسیار مخرب است.
تأثیر روی پنتوکسید فسفر و اسید فسفر نسبتاً کم است.
سیانیدهای مذاب، زمانی که سیانید پلاتین به وجود می آید.
فرو اکسید بیش از 1200 درجه سانتیگراد، زیرا اکسیژن تکامل می یابد و آلیاژهای آهن با پلاتین.
سیلیسیم، سیلیکات، آلومینیوم و اکسید منیزیم بیش از 1000 درجه سانتیگراد. در دماهای پایین تر، اینها تأثیری بر پلاتین ندارند.
کلرید قلیایی مذاب بیش از 1000 درجه سانتیگراد.
سرب و اکسید بیسموت در دمای 1250 درجه سانتیگراد و همچنین در دمای زیر 1250 درجه سانتیگراد، به ویژه در حضور مواد احیا کننده.
تمیز کردن ظروف آزمایشگاهی پلاتینیوم
تمیز کردن مکانیکی با نمک با شستشوی چندباره آب پز شده و ریز الک شده (DIN 80) ماسه مرطوب دریا که فقط می تواند کثیفی های سطح را از بین ببرد.
تغییر شکل های احتمالی ایجاد شده، با استفاده از ظروف آزمایشگاهی، تعمیر آن توسط خودتان توصیه نمی شود، زیرا می تواند باعث خنثی شدن آن شود. در این مورد مفید است که به طور متناوب ظروف آزمایشگاهی را برای قالب‌گیری مجدد به شرکت خود بیاوریم، بدین وسیله طول عمر ظروف آزمایشگاهی را می‌توان چند برابر کرد.

تمیز کردن شیمیایی آزمایشگاه پلاتینیوم ممکن است با جوشاندن آن در اسید هیدروکلریک انجام شود. سپس کربنات سدیم Na2CO3 و کربنات پتاسیم K2CO3 را به نسبت 1:1 ذوب کرده و بیرون بریزید. پس از آن آن را با پتاسیم یا سدیم، با سولفات هیدروژن KHSO4 یا NaHSO4 یا پیروسولفات K2S2O یا Na2S2O7 پر کنید، سپس آن را ذوب کرده و دوباره بیرون بریزید. در صورت لزوم می توانید این موارد را به طور متناوب تکرار کنید.

ظروف آزمایشگاهی داغ را در آب سرد خنک نکنید، صبر کنید تا به دمای اتاق خنک شودکروزه پلاتینی


 
Rate this post

مقالات بیشتر

اشتراک گذاری:

استخراج نقره با نمک
جواهرات

استخراج نقره با نمک

استخراج نقره با نمک معمولاً به روشی به نام فرآیند پارکز اشاره دارد که برای استخراج نقره از سنگ معدن سرب استفاده می‌شود. این فرآیند یک تکنیک قدیمی است که تا حد زیادی با روش‌های

بیشتر بخوانید »
تشخیص پلاتین با حرارت
پلاتین

تشخیص پلاتین با حرارت

مقدمه‌ای بر تشخیص پلاتین پلاتین، یک فلز ارزشمند که به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و خواص کاتالیزوری استثنایی شناخته‌شده است، به‌طور گسترده در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی، جواهرات، الکترونیک و پزشکی استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید »
پلاتین

تشخیص پلاتین از استیل

در دنیای فلزات و آلیاژها، استیل ضدزنگ و پلاتین ضدزنگ به‌عنوان دو گزینه قابل‌توجه هستند. این مواد به دلیل دوام، تطبیق‌پذیری و توانایی مقاومت در برابر خوردگی مشهور هستند؛ اما وقتی نوبت به انتخاب بین

بیشتر بخوانید »

Send Us A Message

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه