کلرید رودیوم

کلرید رودیوم

کلرید رودیم (III) یک ترکیب شیمیایی معدنی به شکل پودر قرمز تیره می باشد که جزء  جامدات دیامغناطیسی است که دارای مراکز Rh (III) هشت ضلعی هستند. نمک محلول تری هیدراته (۳ = n) آن به طور گسترده ای برای تهیه ترکیبات مورد استفاده در تجزیه همگن، به ویژه برای تولید صنعتی اسید استیک و هیدروفورمیلاسیون استفاده می شود.کلرید رودیوم

 

محلول های آبی این ترکیب نیز وجود دارند که نسبت ترکیبات درون آنها با گذشت زمان تغییر می کند و به غلظت کلرید بستگی دارد. توزیع نسبی این گونه ها رنگ محلول ها را تعیین می کند که می تواند از زرد تا قرمز تیره را شامل گردد.

 

نوع سه آبه کلرید رودیم (III) از نمک هایی مانند Na۳RhCl۶ تولید می شود، که از تصفیه رودیم از فلزات دیگر گروه پلاتین مانند پلاتین و ایریدیم بدست می آید. نمک سدیم توسط کروماتوگرافی تبادل یونی به H۳RhCl۶ تبدیل می شود.کلرید رودیوم

 

RhCl۳ بدون آب از طریق واکنش کلر با فلز اسفنجی رودیم در دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد تهیه می شود، در دمای بالاتر از ۸۰۰ درجه سانتیگراد، کلرید بی آب به فلز Rh و کلر تبدیل می شود. مجموعه های مختلف کلرید رودیم واسطه ای در تصفیه رودیم از سنگ معدن آن می باشند.کلرید رودیوم

 

خواص و مشخصات شناسایی کلرید رودیم (III)

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                          پودر قرمز تیره فرمول شیمیایی                                                                      RhCl۳
دانسیته                                                                       (g/cm۳)۵.۳۸ وزن مولکولی                                                        (g/mol)209.26
نقطه ذوب                                                                           (۰C)450 شماره (CAS No)                                                       ۱۰۰۴۹-۰۷-۷
حلالیت در آب                                                                     نامحلول ساختار کریستالی                                            مونوکلینیک mS16

 

خواص گرمایی کلرید رودیم (III)

 

تجزیه حرارتی کلرید رودیم (III) تحت محیط های بی اثر، اکسیداتیو و احیاء کننده به منظور تعیین خصوصیات حرارتی آن، در مقاله ای تحت همین عنوان در سال ۲۰۰۳ میلادی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

استوکیومتری واکنش های رخ داده در حین گرمایش شرح داده شده است. پیشنهاد می شود که فرمول شیمیایی کلرید رادیم (III) محلول باید به صورت RhCl۳·HCL·xH۲O ارائه گردد.کلرید رودیوم

 

در این مطالعه تبلور سرد کلرید رودیم بی آب (III) در دمای حدود ۵۰۰ درجه سانتی گراد ایجاد شده است. روش تعیین کمی محتوای ماده فرار (آب و اسید کلریدریک) و محتوای رودیم با سنجش دما ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است.

 

کمپلکس های کئوردیناسیونی

 

 

 

ترکیب RhCl۳(H۲O)۳ پیش ماده طیف گسترده ای از کمپلکس ها است که برخی از آنها از نظر تجاری مفید هستند. این ماده با استیل استون واکنش می دهد و استیل استونات ردیم تشکیل می دهد.کلرید رودیوم

 

آمین ها و پیریدین:

 

با حضور کلرید رودیم (III) در مخلوطی از اتانول و پیریدین و جوشیدن آن، تری کلرید هیدراته رودیم هیدراته شده و  trans-[RhCl۲(py)۴]Cl تبدیل می شود. در صورت عدم وجود یک گیرنده در این میان، fac-[RhCl۳(py)۳] مشابه مشتقات تی اتر را فراهم می کند.

 

اکسیداسیون محلول آبی اتانولیک پیریدین و RhCl۳(H۲O)۳ توسط هوا یک ترکیب  پارامغناطیس آبی، ۵+[Cl(py)۴Rh-O۲-Rh(py)۴Cl] را فراهم می کند.کلرید رودیوم

 

تیوترها و فسفین های سه تایی:

 

محلول های اتانولیک تری کلرید هیدراته رودیم با سولفیدهای دیالکیل واکنش می دهند.

 

کلرید رودیوم

کلرید رودیوم

 

استریوایزومرهای فاکتور و مرسوم از این نوع ترکیبات جدا شده اند. واکنش RhCl۳(H۲O)۳ در شرایط خفیف با فسفین های سه تایی، ترکیبات اضافی مشابه کمپلکس های تی اتر ذکر شده را فراهم می کند.کلرید رودیوم

 

هنگامی که این واکنش ها در محلول جوشان اتانول انجام می شود، پدیده کاهش رودیم (III) رخ می دهد، که منجر به مشتقات رودیم (I) مانند [RhCl(PPh۳)۳]، کاتالیزور ویلکینسون، با اکسیداسیون حلال یا معمولاً با مقدار بیش از حد فسفین می شود:

 

کلرید رودیوم

کلرید رودیوم

 

آلکن ها و مونوکسیدکربن:

 

واکنش RhCl۳(H۲O)۳ با الفین ترکیباتی از نوع Rh۲Cl۲(alkene)۴ را فراهم می کند. با استفاده از ۱,۵-cyclooctadiene  ترکیب RhCl۳(H۲O)۳ در اتانول واکنش می دهد و سیکلوکتادین دیمر کلرید رودیم تشکیل می دهد.کلرید رودیوم

 

RhCl۳(H۲O)۳ در متانول با مونوکسید کربن (۱ بار) واکنش می دهد و باعث تولید H[RhCl۲(CO)۲] می شود که حاوی آنیون دی کربنیلد کلریدورودات (I) است. کربونیلاسیون بیشتر در حضور سیترات سدیم منجر به تشکیل Rh۴(CO)۱۲، یک ترکیب خوشه ای رودیم (۰) می شود.کلرید رودیوم

کلرید رودیوم

کلرید رودیوم

 

هنگامی که ترکیب سه آبه کلرید رودیم (III) با سیکلوپنتادین یا مشتقات آن تصفیه می شود، می توان ترکیبات ساندویچی نیمه فلزی را تولید کرد. به عنوان مثال، واکنش تری هیدرات با pentamethylcyclopentadiene (Cp * H) در متانول گرم منجر به رسوب دیمر دی کلرید ۲[Cp*RhCl۲] می گردد:

 

کلرید رودیوم

کلرید رودیوم

 

این ترکیب ابتدا از هگزامتیل دوار بنزن و RhCl۳(H۲O)۳ تهیه شده است. اسید هیدرولیک لازم برای بازآرایی انقباض حلقه در محلول های متانولی نمک رودیم تولید می شود و مرحله دوم به طور جداگانه انجام شده است که توصیف مکانیکی را نیز تأیید می کند.

 بیشتر بدانید:درباره خریدوفروش پالادیوم

 

این واکنش با تشکیل CH۳CH(OCH۳)۲ اتفاق می افتد و هگزامتیل بنزن با واکنش جانبی تولید می شود. این دیمر رودیم (III) را می توان با روی در حضور CO کاهش داد تا کمپلکس رودیم (I)، [Cp*Rh(CO)۲] تولید شود.کلرید رودیوم

 

کلرید رودیوم

کلرید رودیوم

 

کاربرد کلرید رودیم (III) به عنوان کاتالیست

 

 

به ویژه از دهه ۱۹۶۰ میلادی، نشان داده شده است که RhCl۳(H۲O)۳ برای انواع واکنش ها شامل CO ،H۲ و آلکن ها از نظر کاتالیزوری فعال است. به عنوان مثال، کلرید رودیم سه آبه در نقش کاتالیزور می تواند اتن را به مخلوطی از سیس و ترانس ۲-بوتن تقسیم می کند:

 

کلرید رودیوم

کلرید رودیوم

 

پیش از این، اکثر کاتالیزورهای فلزی “ناهمگن” بودند، یعنی کاتالیزورها جامد بودند و لایه های آن مایع یا گاز بودند. پیشرفت دیگر در کاتالیز همگن این بود که کمپلکس های مشتق شده از  PPh۳ از نظر کاتالیزوری و همچنین محلول در حلال های آلی فعال هستند.کلرید رودیوم

 

معروف ترین کاتالیزور ویلکینسون است که هیدروژناسیون و ایزومریزاسیون آلکن ها را کاتالیز می کند. هیدروفورمیلاسیون آلکن ها توسط RhH(CO)(PPh۳)۳ مربوطه کاتالیز می شود. فرایند کاتالیز توسط رودیم چنان کارآمد است که باعث کاهش چشمگیر فناوری های قبلی مبتنی بر کاتالیزورهای ارزان قیمت کبالت شده است.

 

کلرید رودیم (III) در ضمیمه I دستورالعمل ۶۷/۵۴۸/EEC ذکر نشده است، اما معمولاً به عنوان مضر طبقه بندی می شود. در صورت بلعیدن این ماده مضر است. برخی از ترکیبات Rh به عنوان داروهای ضد سرطان بررسی شده اند. این ترکیب در فهرست موجودی قانون کنترل مواد سمی (TSCA) نیز آورده شده است.کلرید رودیوم

 

Rate this post

مقالات بیشتر

اشتراک گذاری:

مشخصات فنی کروزه پلاتینی
کروزه پلاتین

مشخصات فنی کروزه پلاتینی

مشخصات فنی کروزه پلاتینی   معرفی اجمالی بوته (کروزه) پلاتینی بوته پلاتین(کروزه پلاتین) با استحکام کافی ساخته شده اند تا در برابر دماهای بسیار بالای آزمایش های خاص مقاومت کافی را داشته باشند. پلاتین دارای

بیشتر بخوانید »
انواع کروزه پلاتینی
پلاتین

انواع کروزه پلاتینی

کروزه پلاتینی چیست؟ پلاتین ، که به طور گسترده ای بعنوان کاتالیزور همگن و ناهمگن به کار میرود ، فلزی است بسیار گرانقیمت . پلاتین مانند طلا برای ساختن جواهرات قیمتی استفاده میشود ، اما

بیشتر بخوانید »
آشنایی با گرانترین فلزات در دنیا
اخبار

آشنایی با گرانترین فلزات در دنیا

اگر فکر می‌کنید طلا و نقره که ما به آنها فلزات بهادار می‌گوییم، گران‌ترین فلزات جهان هستند، اشتباه می‌کنید. بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌پرسند گران‌ترین فلز جهان کدام است؟ تهیه فهرستی از گران‌ترین فلزات دنیا دشوار

بیشتر بخوانید »

Send Us A Message

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه